.
.
email: Richard Ball
.
Main page with list of families in this web site|  | The surnames in the Bosman, De Vries and Buijs family tree  | The names of the people in the Bosman, De Vries and Buijs family  | The sources from which the Bosman, De Vries and Buijs information is drawn  | 
Johanna van Saxen
Notes:
Sijnde ten belange van het voorgedragene en de gedane klagten bij voorm:e Brief over den Vrijgegeevene Leendert van Saxen, om het met hem kort te maaken, en aan anderen die het soude moogen behaagen hem in Sijne Brutaliteijten te volgen de Lust daartoe te beneemen, best gedagt denselven Leendert van Saxen in den dienst der E. Comp:e te trecken voor Mattroos @ 9 ter maand om indiervoegen hier gebruijkt of weggesonden te werden; Des sal den Landdrost Pieter Lourensz: worden gelast die Persoon met de Aldereerste geleegentheijd herwaarts op te senden.

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
Cape Town Archives Repository, South Africa
Reference code: C. 124, pp. 168-171.
Vrijdagh den 8: Julij 1746:Ende nademaal na de aanneeminge van den Burger Leendert van Saxen op den 8: der gepasseerde maand Julij, in dienst der E: Comp:e voor matt:s @ 9 ter maand; is komen te blijcken dat denselven door Liggaams gebreckelijkheeden, ten eenemaal buijten staat is om eenige dienst te kunnen Presteeren; word dit oversulx bij deesen vernietigt en hij Leendert van Saxen in sijnen voorige staat van Burger gesteld.

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
Cape Town Archives Repository, South Africa
Reference code: C. 124, pp. 181-185.
Donderdag den 18: Aug:s 1746.

married

Willem van de Caap


Johanna Sophia

children of Johanna van Saxen and Willem van de Caap

Johanna Sophia van de Caap
baptized 12 April 1767, Swartland 1

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2014
The names of the people in the Bosman, De Vries and Buijs family   |  The surnames in the Bosman, De Vries and Buijs family tree  |   The sources from which the Bosman, De Vries and Buijs information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter