.
.
email: Richard Ball
.
Main page with list of families in this web site|  | The surnames in the Lombard family tree  | The names of the people in the Lombard family  | The sources from which the Lombard information is drawn  | 
Joost van Dalen
Notes:
this person assumed from his sons names.

unknown


Cornelis Joosten
b. c1657

Maarten Joosten

children of Joost van Dalen and

Cornelis Joosten van Dalen 1 born circa 1657
farmer (1711) 2
of Stellenbosch 3
born circa 1657, Cleverskerke, Zeeland 4
will dated 7 October 1711 5

Notes: He seems to have been still living in November 1719 when
he was listed in the Council of Policy meeting of 21st November 1719 as being alive, owning a farm in Stellebosch and behind in paying his debts (C51, pp.53-65 as published by TANAP).

Reference code: C. 51, pp. 53-65. print version


Dingsdagh 21e November 1719, voormiddags.


Alle tegenwoordigh, demptis de Heeren Cranendonk, Van Beaumont en Cruse.

Den capitain luijtenant, den E. Kaije Jesse Slotsboo, benevens den ondercoopman en cassier, Nicolaas Heijningh, op heden ter vergaderingh overleverende ’t volgende rapport:

D’ ondergetekende, als expres door den Wel Edele Gestr. Heer Maurits Pasques de Chavonnes, Raad Extraords. van Nederlands India en Gouverneur van Cabo de Goede Hoop &a., mitsgrs. den E. Achtbe. Politicquen Raad gecommitteerd tot het ondersoeken van de volgende personen, dewelke op huijden aan de E. Compe. (volgens seker extract) bij het vrijboek nogh ten agteren en schuldigh staan, of deselve nogh in wesen en in staad zijn van hare schulden als nu of wel in ’t vervolgh te konnen betalen, verclaren bij desen, ter presentie van den E. land-drost en met regerende als oude heemraden op ondergesz menschen ten aldernauwste ondersogt en g’informeert te hebben, als volgt:Cornelis Joosten van Cleverskerk, is in wesen en heeft een plaats onder Stellenbosch, en werd in de wandelingh gent. Cornelis van Dalen, [9] staad

 married 8 February 1705 Stellenbosch 7

Maria Rossar 6 circa 1659-after 1723
of Stellenbosch 8
born circa 1659, Blois, France 9
died after 1723 10

Maarten Joosten van Dalen 11
of Armuijden, Zeeland 12

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2013
The names of the people in the Lombard family   |  The surnames in the Lombard family tree  |   The sources from which the Lombard information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter