Antonetta Campher
email: Richard Ball
Main page with list of families in this web site  | The surnames in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family tree  | The names of the people in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family  | The sources from which the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter information is drawn  | 
Anthonetta Campher was possibly the daughter of Laurens Campher and Ansela van de Caab who were recorded living in Stellenbosch with three children in 1703 (Cape Muster Rolls of inhabitants).
The evidence for her three marriages

Gerrit van der Swaan 1705
Arij van Wijk Willemsz: circa 1711
Jochem Scholtz 1733

is as follows:

1  

Willem van Wijk Arijsz: - Boedelrekening dated 6th May 1775 1
(Deceased Estate distribution accounts) 

His brothers and sisters are listed, including:

Anna van der Swaan wed: Lodwijk Putter d['0u]de
Maria van der Swaan wed: Hendrik Kruger.

as half sisters on the deceased's mothers side
(als halve Susters van de overleedens moeders Zijde)


2  

Opgaafrollen 2

1709 Ary Wz van Wijk 1 man 

1712 Ary Wz van Wijk 1 man 1 wife 1 son 2 daughters

1719 Ary Wz van Wijk 1 man 1 wife 2 sons 3 daughters

1731 Ary van Wijk & Agnetta Campher
1 man 1 wife 5 sons 4 daughters
(ref 1. below) 

allowing for the fact that I don't know when in the year the opgaaf returns were made, in 1712 Ary van Wijk and Anthonetta Campher had just the one son

and in 1719 they had just one daughter, 2 sons born prior to 1719 and one son born circa 1719

This give us two daughters too many in each assessment. This could indicate the presence in the household of the two Van der Swaan daughters.

In 1731, according to the baptism registers, they had 5 sons and 4 daughters, tallying with the opgaafrollen exactly - by this time both Van der Swaan daughters had married, Anna in ... and Maria in ...


3

In her will dated 1740 3 Maria van der Swaan, naming her heir in case she shoud die without leaving any children, stated that her mother was Antonetta Campher, formerly the widow of Gerrit van den Swaan. 

Given the form of this statement one would assume that Anthonetta Campher was then, in 1740, either the wife or widow of another man. Unfortunately Maria did not state what her mother's current marital state was.


4

Council of Policy 4

During 1739 there were several reports to the Council of Policy (the governing body) at the Cape from the Piketberg area where a number of dissatisfied farmers were having their case examined by Johannes Cruiwagen.

In May of 1739 he stated that he had spoken to the farmer, Hendrik Krugel, who offered to send his brother-in-law, named Gerrit van Wijk, to carry information to the other farmers. 

From another statement in July of the same year we are told that in this area there were Gerrit van Wijk, the Widow Gerrit van Wijk and her son, Gerrit van Wijk the younger. The last named was a boy of 15 or so and the eldest son of the Widow van Wijk (Elisabeth Vivier).

Hendrik Krugel had no sisters so his brother-in-law must have been a brother of his wife. His wife was Maria van der Swaan. 

According to the De Villiers/Pama version, she had no brothers, but if Anthonetta Campher, mother of Maria van der Swaan was the same Anthonetta Campher, mother of Gerrit van Wijk Ariesz:, then they are brothers-in-law.

We must accept, therefore, that there was only one Anthonetta Campher, married firstly to Gerrit van der Swaan, then to Arie van Wijk, Willemsz and, in 1739, recently become the widow of Jochem Scholtz.


These notes written and researched by Richard Ball 2003


1.
Cape Archives, MOOC 13/1/9,4
Boedelrekening, Willem van Wijk Arijsz:, 1775

2.
University of the Western Cape: Computerised Opgaafrollen
Stellenbosch Congregation, baptismal registers

3.
Cape Archives, CJ 2656,10
Will, Maria van der Swaan & Hendrik Krugel, 1740


... den Testatrice ... haar moed[er] 
Antonetta Campher voormaels wed van Gerrit van den Swaan de simpele legitieme portie de ouders na regten van hunne kind[eren]

4.
Resolusies van die Politieke Raad,
Deel IX, 1735-1739, Geredigeer deur G.C.de Wet
Die Staatsdrukker, Pretoria, 1981


p.170, 1739


... de plaats van den landbouwer Hendrik Cruger, aan de Picquetberg geleegen ...


Petition to the Politieke Raad, dated 21 July 1739
Resolusies ... Deel IX, page 284


Hendrik Crugel op zijn woonplaats ..., en op zijn veepost nog 64 beesten, dewelke 1 aan Gerrit van Wijk, 1 aan de wed. Gerrit van Wijk, 2 aan haar soon, Gerrit van Wijk d'jonge, en 2 aan Frans Hendk. Campher, dog de overige hem selfs toequamen ... 


page 271,


Report by Johannes Cruijwaagen, 28 May 1739


Vrijdag den 1 Maij ben ik van de plaats van Jacobus Smit, naar desselfs drie soons geordonneert te hebben dat zijl. de drie voorwaaatsgen. knegten souden versellen tot aan de Lange Valleij, naar die van de wed. Gerrit van Wijk, aan de Picquetberg geleegen, gereeden, ter welke plaats ik vond den landbouwer Hendrik Cruger, aan wien i kennisse gaf van het geen door Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. ten faveure der in den hoofde deeses gem. veeruijlders en andere was beslooten, en hem vervolgens ter handen gesteld hebbende de dieweegens opgemaakte resolutie, gaf ik denselven last dat hij daarmeede desselfs swager, gent. Gerrit van Wijk, sou senden naer in die saak ingewikkelt waaren, ...


The names of the people in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family   |   The surnames in the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter family tree   |   The sources from which the Van Wijk, Krugel, Feijt and Putter information is drawn  |