.
.
email: Donald Reid, Australia
.
Main page with list of families in this web site|  | The surnames in the Olivier and Visser family tree  | The names of the people in the Olivier and Visser family  | The sources from which the Olivier and Visser information is drawn  | 
Gijsbert Dirckz Verweij
died before 1715
Trijntje Theunisz Gansevanger
died before 1715
Okker Cornelisz: Olivier
died circa 1705
Aletta Verwey
died 1721
Hilletje Olivier 1
of Stellenburg, Cape Town 2
born at the Cape 3
died 10 December 1765, Cape Town 4
Notes:
I have not been able to find a baptism for her yet, but in the estate
inventory of her mother's good, dated 10 May 1721 she is listed
between Catharina and Cornelis in a list of heirs which is, for all
the other children, in strict order of birth.

On 26th April 1736 she was granted 37 morgen 296 roods of land in
the Cape District, next to her farm of Stellenburg at a rent of four
shillings per morgen per year.

(Resolusies van die Politieke Raad, Deel IX, 1735-1739, page 67)

married (1) 19 September 1707 at Cape Town 5

Eduard Loubser
1688-1713
of Cape Town


Engela Aletta
b.1708

Nicolaas
b.1710

Johanna Alberta
b.1712married (2) 12 February 1719 at Cape Town 17

Jan Mostert
died circa 1729


Johannes
b.1719

Eduard
b.1721

Aletta Geertruij
b.1723

Elisabeth Johanna
b.1725

children of Hilletje Olivier and Eduard Loubser

Engela Aletta Loubser 6 born 1708
born 1708 7
baptized 16 September 1708, Cape Town 8
 married

Jan Daniel Buttner 9 died circa 1730
of Cape Town 10
died circa 1730 11

Notes: His wife's cousin, Nicolaas Faasen, was
being brought up in his household. On the 7th January
1727 he asked for, and received, from the Weeskamer
money to buy necessary clothes for the child who was
living with him. (MOOC 1/5, page 95).

Nicolaas Loubser 12 born 1710
born 1710 13
baptized 1 June 1710, Cape Town 14

Notes: http://databases.tanap.net/cgh/
Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
Reference code: C. 85, pp. 88-96.
Saturdag den 22e April 1730, voormiddags.

Laastelijk is nog geleesen geworden seeker versoekschrift door den burger Nicolaas Laubster [5] in de volgende bewoording overgelevert:

Aan den Wel Edelen Gestr. Heere Jan de la Fontaine - - - beneevens den E. Agtb. Raad van Politie deeses Gouvernements.
Wel Edele Gestr. Heer en E. Agtbe. Heeren,

Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtbe. seer onderdanigen dienaar Nicolaas Laubster, thans onder voogdije van Heeren weesmeesteren deeser steede staande, hoe denselven niet teegenstaande maar den ouderdom van twintig jaaren heeft bereijkt, egter genoegsaam in staat vermeijnd te weesen omme sijne saaken selfs naar behooren te kunnen administreeren en waarneemen, derhalven neemt hij de vrijheijd sig in alle oodmoet tot Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. te wenden met eerbiedigh versoek dat het deselve gelieven te behagen van aan den suppliant te verleenen brieven de venia aetatis en suppletie van ouderdom, sullende Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Agtbe. (des gelievende) uijt de annexe attestatie van Heeren weesmeesteren voornt. des suppliants goedt leevens gedrag komen te blijken. [6]

(Onderstond) 't Welk doende etc.

Waarover geraadpleegt en in consideratie genoomen sijnde het goed getuijgenis dat weesmeesteren niet alleen, maar ook desselfs moeder en verdere bloedmagen van hem en sijn leevens gedrag koomen te geeven, Soo is derhalven goedgevonden dat het versogte veniam aetatis aan gemelte Laubster sal werden verleend.


Johanna Alberta Loubser born 1712
born 1712 15
baptized 12 June 1712, Cape Town 16


children of Hilletje Olivier and Jan Mostert

Johannes Mostert 18 born 1719
born 1719 19
baptized 24 December 1719, Cape Town 20

Eduard Mostert 21 born 1721
born 1721 22
baptized 14 September 1721, Cape Town 23

Aletta Geertruij Mostert 24 born 1723
born 1723 25
baptized 18 July 1723, Cape Town 26

Elisabeth Johanna Mostert 27 born 1725
born 1725 28
baptized 9 September 1725, Cape Town 29

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2010
The names of the people in the Olivier and Visser family   |  The surnames in the Olivier and Visser family tree  |   The sources from which the Olivier and Visser information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter