email: Richard Ball
Main page with list of families in this web site  | The surnames in the Olivier and Visser family tree  | The names of the people in the Olivier and Visser family  | The sources from which the Olivier and Visser information is drawn  | 
Trijntje Theunisz Gansevanger 1
died before 23 September 1715, (earliest date in estate accounts)
Notes:
Described in her Estate Accounts as Trijntje Theunisz Gansevanger
most recently (laast) widow of Gijsbert Verweij. Does this indicate a
previous husband?

Each of her daughters received 12,274 guldens from her mother's
estate, no mean sum. The son's portion was divided among his
three children.

Resolutions of the Council of Policy, C 11, pp. 97-104. Dingsdagh 23 November 1677

Vermits de dubieuse oorlogstijden altans niet toelaten om de tapneringhe in ít openbaer aan de meest biedende op te veijlen, oock de Compa. niet evenveel [3] sijnde wie deselve komt te pachten om aan haar bij een quaat jaar off andersints egter hun guarandt te konnen bekomen, Soo hebben wij goet gevonden alle de tappers soo van coele wijnen, starck dranck, Caapse wijn tot suijkerbier in cluijs, op de oude voet daarin te laten continueenen, mits dat in plaats van de wed. Thielmans die met ít suijkerbier is begiftigt geweest (nevens de ouderloose kinderen van Geertruijt Mentings, laast huijsvrou van den borger Joannes Pretorius, en Cornelis Adriaensz, vrijkuijper, de wed. vrou van Lourens Cornelisz, Gerrit Jansz en dí wed, van den borger Gijsbert Dircxsz verweij, welcke vier laaste persoonen sulcx noch blijft toegevoegt om haar schade die deselve hebben geleden met het afbreken van haare huijsinge dicht onder ít casteel gelegen, ít welck om nootsakelijcke insigte ten dienst der E. Compa heeft moeten geschieden, eeniger maeten te soulageeren) sal begunstigt werden, den baas timmerman Adriaen van Brakel en daar bij toegevoegt nevens Barbara Geens, het broot backen tot gerief van ons guarnisoen en ít volcq van de gaande en komende schepen, als een man sijnde die sulcx tot voorstandt van sijn familie behoeftigt is.

http://www.tanap.net/content/activities/documents/resolutions_Cape_of_Good_Hope/index.htm

married

Gijsbert Dirckz Verweij
died before 1715


Beatrix
b. c1658
children

Aletta
d.1721
children

Theunis Gijsbertsz

Dirck Gijsbertsz
d. c1713
children

children of Trijntje Theunisz and Gijsbert Dirckz Verweij

Beatrix Verwey born circa 1658
born circa 1658, Woerden
 married 30 May 1677 Cape Town

Hendrik Cornelisz Olivier 2 died before 1715

Aletta Verwey died 1721
born Woerden
died between January and April 1721, (date of inventory)
 married 5 February 1679 Cape Town

Okker Cornelisz: Olivier 3

Theunis Gijsbertsz Verwey 4

Dirck Gijsbertsz Verwey died circa 1713
born Polanen
died circa June 1713, (during the smallpox epidemic)
 married 26 December 1694 Cape Town

Geesje Jans Vissers 5 died circa 1705

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2011
The names of the people in the Olivier and Visser family   |  The surnames in the Olivier and Visser family tree  |   The sources from which the Olivier and Visser information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter