.
.
email: Richard Ball
.
Main page with list of families in this web site|  | The surnames in the Mostert family tree  | The names of the people in the Mostert family  | The sources from which the Mostert information is drawn  | 
Nicolaas Laubser
Sophia Basson
Sibilla Laubscher 1
born circa May 1759, Weltevrede, Riebeeks Kasteel 2
baptized 24 June 1759, Swartland 3
died 28 February 1845, on the farm Troe-Troe of H.N. van Rijn & Co., at the mouth of the Olifants Rivier, district Clanwilliam 4
Notes:
The children are given as listed on her death notice.

married 21 January 1776 at Swartland 5

Pieter Benjamin Wiese
1751-circa 1804


Pieter Benjamin
1776 -
bef.1845

Margaretha
1779 -
bef.1845

Izabella Helena

Johannes Benjamin

Tobias
d.bef.1845

Aletta Johanna

Sophia Helena

Sophia
b.1777

Daniel
b.1780

Nikolaas
b.1782

children of Sibilla Laubscher and Pieter Benjamin Wiese

Pieter Benjamin Wiese 1776-before 1845
born 2 September 1776 6
baptized 29 September 1776, Swartland 7
died before 1845 8

Notes: Masters Of the Orphan Chamber
Print PDF version Reference no.: MOOC8/47.25
Testator(s):
Piter Benjamin Wiser

7 Meij 1832Stellenbosch, n:o 405, 1809

Sale 4 June 1832

Overlede 21 April 1832

Exh:d the 9:th of May 1832, n:o 21

Veld cornet, C: Lombard, den 7 Meij 1832

Enventaris van der nalatenschap van den over lijden Piter Benjamin Wiser en zijn kinderen met namen en ouwderdom als volg

geboren
Piter Benjamin wife 15 Junij 1805
Andries Tobeas 25 Meij 1809
Marta Jacoba 1 Meij 1811
Johannis Benjamin 27 Meij 1813
Tobeas Benjamin 18 February 1816
Isabella Aletta 22 November 1818
Marija Jacoba 18 April 1821
Stefanus Christiaan 3 Augustus 1823
Daniel Benjamin 13 Julij 1826
Aletta Johanna 12 Augustus 1829


en vervolgens

De slaven
Carolus 2/ this Colony 39 1/2, wagon rider
Lentor Bengal 50 1/3, labourer
Lafleur 65 Mosam:, lab:
Antje met twee kinderen - this Colony 41 1/2, needle maid Betje b:n 4 July 1825
Rosina 20 April 1829
Spase met haar kind: - of this Colon: 58 y:s, knitting maid Rebecca
Porsia en
Sara


bought f: Louis Christiaan Carstens Hermanus for not yet transferred

Rebecca 7 January 1820
Porsia 64 1/2 Bougies housemaid
Sara 53 3/4 this Colony housemaid
Caesar 39 1/2 this Colony coachman


De plaats genaamd Weltefreden


En vervolgens

De losse goederen
1 rusbank en zadelmakers bank
12 stoelen
6 tafels
2 kasten
4 ledikanten
3 spigels
1 orologe
1 hantwas vaatje
4 emmers en drie karrens
1 bakkis
5 potten
3 braatpannen, een taarte pan
1 konfoor en ketel en tee pot
1 dozijn tee goed en schinkblat
1 zulfer suijker potje
3 dozijn borden, 1 dozijn lepels, messen en vorken
12 schotels
3 zoep kommen
1 dozijn glaazen
6 kraften en 12 bottels en flessen
1 lessenaar, twee gerridons
1 kis, 6 kandelaars
2 beddens met zijn toebehooren
1 tee masine
4 schilderijen
1 wieg, twee stoven
3 geweers, twee kannen
6 pastolijn potten
1 span jukken met zijn toebehoor
2 span tuijgen met zijn toe behoor


Kelder gereetschap
5 leggers met wijn
5 kuijpen en partij felle kuijpen
4 alfamen, 1 brandewijn ketel
1 tregter en slootje
1 wijn kraan
1 smits winkel met zijn toe behoor kompleet
2 ploegen compleet en egt
7 scharen
1 schroef en twee staven eijser
24 sakken
3 wagens
88 schapen en bokken
21 ossen en koejen
2 span wagen paarden
1 rij paard, 3 merries
21 mut koren
46 mud haver
24 mud gars
1 koren harp
7 pikken
6 grafen
7 varkens


Mijn heer om U E: enformatie te geven als dat de overgeblefene voort geeft als dat de boedel geen schuld heeft maar omtrend twaalf duijsend guldens uit staande gelden buijten quade schulden

Aldus geenfatariseert door meij veld cornet: C: Lombard, C: zoon

Als getuijge: J:S: Keyser, W: Basson s:r

Heirs in the estate of the late Pieter Benjamin Wiesse and surv:g widow Martha Jacoba Gobrechts

Pieter Benjamin majors
Andries Tobias
Martha Jacoba married to Andries Stephanus Karsten
Johannes Benjamin minors
Tobias Benjamin
Isabella Aletta
Maria Jacoba
Stephanus Christiaan
David Benjamin
Aletta Johanna


Orphan Chamber Cape of Good Hope 29 January 1833

P:B: Wiese

Kinderen van Pieter Benjamin Wiese en Martha Jacoba Gobrecths

Andries Tobias, geboren 25 May 1809, gedoopt 25 Juni 1809, get: Louis Christiaan Karsten
Sara Gobrechts
Tobias Wiese
Maria Zulg
Martha Jacoba, geboren 1 Mei 1811, gedoopt 16 Juni 1811, get: Jacobus Redelinghuis
Debora Wolfaard
Louis Christiaan Karsten
Sara Gobrechts
Johannes Benjamin, geboren 27 Mei 1813, gedoopt 27 Juni 1813, get: Hendrik Laubser
Izabella Laubser
Johan Fred:k Bredenkamp
Beatrix Slabber
Tobia Benjamin, geboren 18 Februarie 1816, gedoopt 31 Maart 1816, get: Tobias Wiese P:z:
Sophia Wiese
Maria Plantefeber
Maria Karstens
Izabella Aletta, geboren 22 November 1818, gedoopt 20 December 1818, get: Izabella Laubser wed: P:B: Wiese
Johannes Augustus Dreijer
Margaretha Wiese
Aletta Wiese
Maria Jacoba, geboren 18 April 1821, gedoopt 20 Mei 1821, get: Andries Tobias Wiese P:z:
Martha Jacoba Wiese
Louis Alexander der Quie
Elsje Smit
Stephanus Christiaan, geboren 3 Augustus 1823, gedoopt 14 Sept: 1823, get: Pieter Benjamin Wiese
Maria Burgers
Aletta Geertruida Loedolphina, geboren 3 Augustus 1823, gedoopt 14 Sept: 1823, get: Pieter Loedolff
Aletta Geertruida van der Byl


Extract uit het doopregister van Zwartland

Daniel Benjamin, gebooren den 13 Januarij 1826, gedoopt 13 Februa: 1826, get: Johannis Benjamin Wiese
Isabella Alletha Wiese
Margrieta Wiese


G:P: Franck

n: 1817


Margaretha Wiese 1779-before 1845
born 9 March 1779 9
baptized 9 May 1779, Swartland 10
died before 1845 11

Izabella Helena Wiese

Johannes Benjamin Wiese

Tobias Wiese died before 1845
died before 1845 12

Aletta Johanna Wiese

Sophia Helena Wiese

Sophia Wiese born 1777
born 3 December 1777 13
baptized 25 December 1777, Swartland 14

Notes: She is not mentioned in her mother's death
notice of 1845 and had presumably died before that
date without leaving any children.

Daniel Wiese born 1780
born 29 July 1780 15
baptized 27 August 1780, Swartland 16

Notes: He is not mentioned in his mother's death
notice of 1845 and had presumably died before that
date without leaving any children.

Nikolaas Wiese born 1782
born 19 January 1782 17
baptized 3 March 1782, Swartland 18

Notes: He is not mentioned in his mother's death
notice of 1845 and had presumably died before that
date without leaving any children.

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2013
The names of the people in the Mostert family   |  The surnames in the Mostert family tree  |   The sources from which the Mostert information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter