.
.
email: Richard Ball
.
Main page with list of families in this web site|  | The surnames in the Van der Westhuisen family tree  | The names of the people in the Van der Westhuisen family  | The sources from which the Van der Westhuisen information is drawn  | 
Maria Hendrickz Winkelhuisen 1
born Borgsteinfurt 2
died before 1706 3
married 18 November 1673 at Cape Town 4

Pieter Jansz van der Westhuisen
died circa 1722


Maria
1675 -
c1734
children

Johannes
1677 -
c1724
children

Claas
b.1679

Barent
1681 -
bef.1725
children

Hendrik
1686 -
1713

Helena
1683 -
bef.1706
children

Pieter
1690 -
c1741
children

children of Maria Hendrickz Winkelhuisen and Pieter Jansz van der Westhuisen

Maria van der Westhuisen 1675-circa 1734
born 1675, at the Cape
baptized 6 October 1675, Cape Town
died circa 1734
 married (1) 1 April 1691 Cape Town

Cornelis Gerritsz van Nieuwkerken 5 died circa 1722
of Tijgerberg
 married (2) 22 March 1711 Stellenbosch

Samuel Walters 6 died circa 1722
farmer
of De Drooge Valleij

Johannes van der Westhuisen 1677-circa 1724
born 1677
baptized 9 May 1677, Cape Town
died circa September 1724
 married (1) 9 December 1714 Cape Town

Geesje Wigman died 1725
 married (2) 25 August 1720 Cape Town

Anna Maria Brons 7 died 1725

Claas van der Westhuisen 8 born 1679
born 1679 9
baptized 7 May 1679, Cape Town 10

Notes: He had damaged his left hand in an accident and
was therefore left more than his brothers in his father's will of 1706.He had damaged his left hand in an accident and
was therefore left more than his brothers in his father's will of 1706.

Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope
http://databases.tanap.net/cgh/
Reference code: C. 90, pp. 88-91.
Maandag den eersten September 1732, voormiddags.


Ook sijn de onder uijtgedrukte landerijen, alle in de Tijgerbergen geleegen sijnde, in conformiteijt van het geresolveerde van den 29e Julij jongstleeden teegens een halven Rijxdr. voor ijder morgen jaarelijx, voor den tijd van vijftien agtereenvolgende jaaren op het daarom gedane versoek in erfpagt uijtgegeven geworden, namentlijk aan ... Claas van der Westhuijsen [9] 5 morgen 108 roeden bij sijn plaets de Hooge Bergs Valleij ...

Barent van der Westhuisen 1681-before 1725
born 1681
baptized 16 March 1681, Cape Town
died before 1725
 married

Hendrik van der Westhuisen 1686-1713
born 1686 11
baptized 3 June 1686, Cape Town 12
died 1713 13

Helena van der Westhuisen 1683-before 1706
born 1683
baptized 27 June 1683, Cape Town
died before 1706
 married

Hendrik Zegers 14

Pieter van der Westhuijsen 1690-circa 1741
born 1690, at the Cape
baptized 8 October 1690, Cape Town
died circa 1741
 married (1) 25 November 1714 Cape Town

Jacomina Mos 15 died before 1706
 married (2) 5 October 1721 Cape Town

Beatrix Olivier 16 died before 1706

click on names in blue to move around the family tree
small blue numbers provide the source of the fact to which they are attached
all material on this page copyright Richard Ball 2012
The names of the people in the Van der Westhuisen family   |  The surnames in the Van der Westhuisen family tree  |   The sources from which the Van der Westhuisen information is drawn |  Search for a name |  
Created with code developed from Dan Pidcock's Gedcom to HTML converter